Bemutatkozás

A KÉK

Az IRKA tagjaihoz hasonlóan, a „nem hivatásos” képzőművészek is vágytak egy inspiráló, motiváló, úgy is mondhatni: egymásnak szárnyakat adó alkotói közösségre.
Így történt, hogy 2014. január 17-én kilenc alapító taggal megalakult a Képzőművészek Érdi Közössége, röviden a KÉK, amely tulajdonképpen a Poly-Art Alapítvány szárnyai alatt, annak egyik szekciójaként működik.

  

A KÉK céljai és feladatai hamar megfogalmazódtak. Mindenekelőtt szeretnék megismerni egymást és egymás alkotásait, technikáját, gondolatvilágát, alkotói szellemiségét, ars poeticáját, művészi pályafutását. Közben természetesen mindenki megtartja a saját karakterét, alkotói stílusát, de mégis gazdagodik azáltal, hogy időről időre a hozzá hasonló vagy akár a tőle merőben eltérő alkotókkal eszmét cserél, esetleg véleményét kéri, vagy megosztja a saját, a világról, a művészetről alkotott gondolatait.
Találkozásaik, beszélgetéseik, tapasztalatcseréjük során – akár észrevétlenül is – képesek lehetnek pozitívan hatni egymásra, hiszen olykor egy-két jó szó, kedves gesztus is csodákra képes az érzékeny lelkekben!

Az elvont értékek mellett konkrét terveiket is megfogalmazták, amelyek minden évben gazdag programokkal, kiállításokkal színesítik az Alapítvány életét. Ősszel, a színekben leggazdagabb évszakban, egy közös Duna-parti festőnapot szerveztek, amit terveik szerint tavasszal is megismételnek.

Ezen kívül tervbe vették, hogy alkothatnának együtt zenére, akár a város főterén is. Tagjaik közül öten szerepelnek az érdi értéktárban alkotásaikkal. Felmerült, hogy meglátogatják egymás műtermét is, és persze a pályázatfigyelést is szükségesnek tartják, amikor egy adott témát dolgozhatnának fel, mindenki a saját módszerével és stílusában, mégis egy picit egymást ösztönözve, segítve.

  

Alkotni KÉK címmel művésztelepet szerveznek a Czabai-kertben, a zárónapon szabadtéri kiállítás látható az IRKA-tagok közreműködésével, akik verseket olvasnak fel a kiállított alkotások előtt, mellett. Volt olyan csoportos kiállításuk, amelyen kilenc művész egy-egy alkotást is felajánlott az Érdi Szociális Gondozó Központ tagintézményeinek. A Poly-Art Alapítvány irodalmi szekciója által kiírt pályázatok nyerteseinek a KÉK-tagok ajánlanak fel díjakat, festményeket, kerámiákat.
Az Érdi IRKA c. irodalmi-kulturális folyóiratban negyedévente mutatnak be egy KÉK-képzőművészt és az alkotásait. Hálából és tiszteletből minden gyűjteményes kiadványban szerepelnek festmények, kerámiák, szobrok illusztrációként.

A közösség terve az, hogy a jól sikerült rendezvényeket a következő években is megtartják, és persze tovább bővítik a palettát újakkal.

A KÉK legfontosabb célja az, hogy felrázza a térség alkotóit. Meggyőződésük, hogy egymást megismerve és építve jóval többre képesek. Ha csoportként lépnek fel a városban, felfigyelnek rájuk, s gazdagítják Érd értékeit.
Csatlakozni bármikor, bárkinek lehet. A Képzőművészek Érdi Közössége szeretettel és tárt karokkal várja az érdi és környékbeli alkotókat, festőket, szobrászokat, keramikusokat, iparművészeket, bármelyik stílus, technika és műfaj képviselőit!

Összejöveteleiket minden hónap utolsó keddjén 17 órai kezdettel tartják az érdi Szepes Gyula Művelődési Központ egyik termében.