Bemutatkozás

A KÉK

Az IRKA tagjaihoz hasonlóan, a „nem hivatásos” képzőművészek is vágytak egy inspiráló, motiváló, úgy is mondhatni: egymásnak szárnyakat adó alkotói közösségre.
Így történt, hogy 2014. január 17-én kilenc alapító taggal megalakult a Képzőművészek Érdi Közössége, röviden a KÉK, amely tulajdonképpen a Poly-Art Alapítvány szárnyai alatt, annak egyik szekciójaként működik.

  

A KÉK céljai és feladatai hamar megfogalmazódtak. Mindenekelőtt szeretnék megismerni egymást és egymás alkotásait, technikáját, gondolatvilágát, alkotói szellemiségét, ars poeticáját, művészi pályafutását. Közben természetesen mindenki megtartja a saját karakterét, alkotói stílusát, de mégis gazdagodik azáltal, hogy időről időre a hozzá hasonló vagy akár a tőle merőben eltérő alkotókkal eszmét cserél, esetleg véleményét kéri, vagy megosztja a saját, a világról, a művészetről alkotott gondolatait.
Találkozásaik, beszélgetéseik, tapasztalatcseréjük során – akár észrevétlenül is – képesek lehetnek pozitívan hatni egymásra, hiszen olykor egy-két jó szó, kedves gesztus is csodákra képes az érzékeny lelkekben!

Az elvont értékek mellett konkrét terveiket is megfogalmazták, amelyek minden évben gazdag programokkal, kiállításokkal színesítik az Alapítvány életét. Ősszel, a színekben leggazdagabb évszakban, egy közös Duna-parti festőnapot szerveztek, amit terveik szerint tavasszal is megismételnek.

Ezen kívül tervbe vették, hogy alkothatnának együtt zenére, akár a város főterén is. Tagjaik közül öten szerepelnek az érdi értéktárban alkotásaikkal. Felmerült, hogy meglátogatják egymás műtermét is, és persze a pályázatfigyelést is szükségesnek tartják, amikor egy adott témát dolgozhatnának fel, mindenki a saját módszerével és stílusában, mégis egy picit egymást ösztönözve, segítve.

  

Alkotni KÉK címmel művésztelepet szerveznek a Czabai-kertben, a zárónapon szabadtéri kiállítás látható az IRKA-tagok közreműködésével, akik verseket olvasnak fel a kiállított alkotások előtt, mellett. Volt olyan csoportos kiállításuk, amelyen kilenc művész egy-egy alkotást is felajánlott az Érdi Szociális Gondozó Központ tagintézményeinek. A Poly-Art Alapítvány irodalmi szekciója által kiírt pályázatok nyerteseinek a KÉK-tagok ajánlanak fel díjakat, festményeket, kerámiákat.
Az Érdi IRKA c. irodalmi-kulturális folyóiratban negyedévente mutatnak be egy KÉK-képzőművészt és az alkotásait. Hálából és tiszteletből minden gyűjteményes kiadványban szerepelnek festmények, kerámiák, szobrok illusztrációként.

A közösség terve az, hogy a jól sikerült rendezvényeket a következő években is megtartják, és persze tovább bővítik a palettát újakkal.

A KÉK legfontosabb célja az, hogy felrázza a térség alkotóit. Meggyőződésük, hogy egymást megismerve és építve jóval többre képesek. Ha csoportként lépnek fel a városban, felfigyelnek rájuk, s gazdagítják Érd értékeit.

Összejöveteleiket minden hónap utolsó keddjén 17 órai kezdettel tartják az érdi Szepes Gyula Művelődési Központ egyik termében.