Bemutatkozás

Az IRKA tagjaihoz hasonlóan, a „nem hivatásos” képzőművészek is vágytak egy inspiráló, motiváló, úgy is mondhatni: egymásnak szárnyakat adó, alkotói közösségre, így történt, hogy 2014. január 17-én, kilenc alapító taggal megalakult a Képzőművészek Érdi Közössége, röviden a KÉK, amely tulajdonképpen a Poly-Art Alapítvány szárnyai alatt, annak egyik szekciójaként működik.

A KÉK céljai és feladatai hamar megfogalmazódtak. Mindenekelőtt szeretnék megismerni egymást és egymás alkotásait, technikáját, gondolatvilágát, alkotói szellemiségét, ars poeticáját, művészi pályafutását. Közben természetesen mindenki megtartja a saját karakterét, alkotói stílusát, de mégis gazdagodik azáltal, hogy időről-időre a hozzá hasonló, vagy akár a tőle merőben eltérő alkotókkal eszmét cserél, esetleg véleményét kéri, vagy megosztja a saját, világról, művészetről alkotott gondolatait. Találkozásaik, beszélgetéseik, tapasztalatcseréjük során – akár észrevétlenül is – képesek lehetnek pozitívan hatni egymásra, hiszen olykor egy-két jó szó, kedves gesztus is csodákra képes az érzékeny lelkekben!

Az elvont értékek mellett konkrét terveiket is megfogalmazták, amelyek közül – rövid működésük során – már több is megvalósult. Ősszel, a színekben leggazdagabb évszakban, egy közös Duna-parti festőnapot szerveztek, amit tavasszal is megismételnek. Ősszel Czabai kerti piknik címmel szabadtéri kiállítást szerveztek az IRKA-tagok szíves közreműködésével, akik verseket olvastak fel a kiállított alkotások előtt, mellett. Ezen kívül tervbe vették, hogy alkothatnának együtt zenére, akár a város főterén is. Felmerült, hogy meglátogatják egymás műtermét is, és persze, a pályázatfigyelést is szükségesnek tartják, amikor egy adott témát dolgozhatnának fel, mindenki a saját módszerével és stílusában, mégis egy picit egymást ösztönözve, segítve. 2016. július 5-től 8-ig Alkotni KÉK címmel művésztelepet szerveztek a Czabai-kertben. Kora ősszel – a Tarnóczi házaspár meghívására Ercsiben, a Duna-partján tartottak festőnapot. Október végén csoportos kiállítást szerveztek a Parkvárosi Közösségi Házban, s ebből az alkalomból 9 művész egy-egy alkotást is felajánlott az Érdi Szociális gondozó Központ tagintézményeinek. A jól sikerült rendezvényeket 2017-ben is megtartják és persze tovább bővítik a palettát új rendezvényekkel.

A KÉK legfontosabb célja az, hogy „felrázza” a térség alkotóit. Meggyőződésük, hogy egymást megismerve és építve, jóval többre képesek. Ha csoportként lépnek fel a városban, felfigyelnek rájuk, s gazdagítják Érd értékeit. Csatlakozni bármikor, bárkinek lehet. A Képzőművészek Érdi Közössége szeretettel, és tárt karokkal várja az érdi és környékbeli alkotókat, festőket, szobrászokat, keramikusokat, iparművészeket, bármelyik stílus, technika és műfaj képviselőit! Összejöveteleiket minden hónap utolsó keddjén, 17 órai kezdettel tartják az érdi Szepes Gyula Művelődési Központ egyik termében.