AKTUÁLIS

Ezen az oldalon az általunk megrendezésre kerülő aktuális kulturális eseményekről,
kiállításokról, könyvbemutatókról, pályázatokról tájékozódhat.


Az Irodalomkedvelők klubjának programja 2021-ben

Havonta minden második pénteken 15:30-tól klubnap felolvasással.
18 órakor irodalmi műsor az L-teremben a járvány elmúlásakor.
Élőben a Szepes Gyula Művelődési Központban, addig Skype-on.

A programokról részletes információ a "Rendezvénynaptár" menüpont alatt található.

Az Érdi IRKA irodalmi pályázatot hirdet vers- és szépprózaírók számára
FEHÉREN-FEKETÉN címmel.

Elvárás/biztatás: a líra és epika műnemébe tartozó költői eszközrendszer gazdagsága, a jellemábrázolás sokfélesége, a párbeszédek hitelessége, a változatos szókincs, a leírások egyedisége – mind a megjelenítés eszköze legyen, kerülve az egysíkú cselekménysort.
A téma utalhat a zongora billentyűi révén a zene mindenható varázsára, de az őszinte megnyilatkozásra is, vagy arra, hogy a pozitív és negatív érzelmek hogyan hatnak a testi-lelki harmóniára.

Feltételek: névvel, (e-mail) címmel, telefonszámmal ellátott, nyomtatásban meg NEM jelent két darab vers / vagy egy széppróza műfaji megkötés nélkül, maximum három oldalnyi terjedelem (A4), Times New Roman stílus, 12-es betűméret, 2,5 cm-es margószél, 1,5-es sortávolság.
A pályaműveket szakértő bizottság értékeli.
Nevezési díj: nincs.
Határidő: 2021. szeptember 30.
Eredményhirdetés: 2021. november 19-én 16 órakor az érdi Szepes Gyula Művelődési Központban.
Díjazás: a kiemelkedőknek neves érdi képzőművészek (KÉK) adják át saját műalkotásukat.
A legjobbnak ítélt írásokból válogatás jelenik meg az Érdi IRKA-zsebkönyvsorozatban.
Beküldési cím: dlnemarta@gmail.com vagy postai úton a kiadóba
(2030 Érd, Szepes Gyula Művelődési Központ, Alsó u.9.)